Béke Ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 

 

EGYMI

 

PÁLYÁZATOK  

 

ÁLLÁSHIRDETÉSI

PÁLYÁZATOK!

 

BEISKOLÁZÁSI TUDNIVALÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel Bemutatkozunk Programok Könyvtár Rendezvények Minőségirányítás Alapítvány Dokumentumok Közzétételi lista Hírek,közlemények


 

A Béke Ligeti Általános Iskola és Szakiskola mellett működő alapítvány

Az Alapítvány neve és székhelye:

 1. Az Alapítvány elnevezése: "Nyújts Kezet" Közhasznú Alapítvány

 2. Az Alapítvány székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Béke liget 6. 

Az alapítvány számlaszáma: OTP 11749008-20165259

Az alapítvány adószáma : 18962901 - 1 - 20  (ezt kell feltüntetni az 1%-os nyilatkozaton)

 Az Alapítvány célja:

A tanulásban- és értelmileg akadályozott, valamint a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a speciális nevelési igényből adódó hátrányaik kompenzálásában való segítségnyújtás.

 Az Alapítvány feladatai:

 1. A speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek oktatáson kívüli szabadidős tevékenységek végzéséhez - különösen táborozások, versenyek, kirándulások - szükséges feltételek megteremtése, ehhez való segítségnyújtás és annak megszervezése.

 2. A speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő iskolai hagyományok ápolása, megőrzése mellett az új módszerek, eszközök, programok kidolgozásának elősegítése, azok minél szélesebb körben történő megismertetése, valamin az oktatásuk- nevelésük tárgyi feltételeinek javításában való minél szélesebb társadalmi rétegek bevonása, ennek megszervezése.

 3. A speciális nevelési igényű gyermekek iskolai oktatást követő életére való felkészítése, különös tekintettel a munkába állásuk, életkezdésükhöz szükséges ismeretek megszerzéséhez, az azt szolgáló programok támogatáshoz, szervezéséhez való segítségnyújtás.

 Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány tevékenysége során az 2011. évi CLXXV. törvény  33. §., 34. §.,  35. §.,  36. §.-ban meghatározott közfeladatot lát el:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs   tevékenység,

           2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

           4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

           5. kulturális tevékenység,

         10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

         11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

         17. rehabilitációs foglalkozás

 Az Alapítvány kezelő szerve:

 Az Alapítók az Alapítvány kezelésére gondnokokból (kurátorokból) álló kezelő szervet - a továbbiakban: Kuratóriumot - hoz létre, melynek tagjai a következő személyek:

 Elnök: Tóth Ervin

Tagok:             Göcsei Zsolt

                         Nadrai László

             Lekics Tibor

             Nemesné Varga Mónika

             Herold József

Titkár:             Rózsás Csabáné

Az alapítvány számlaszáma: OTP 11749008-20165259

Az alapítvány minden kedves támogatójának megköszöni az eddigi segítséget és továbbra is számít azoknak a magánszemélyeknek,  állami szervezeteknek és vállalkozóknak a támogatására, akik empátiával és felelőséggel viseltetnek a sajátos nevelési igényű gyermekek iránt.

 

Honlap ] Bemutatkozunk ] Programok ] Könyvtár ] Rendezvények ] Minőségirányítás ] [ Alapítvány ] Dokumentumok ] Közzétételi lista ] Hírek,közlemények ]


 Copyright © 2005 Béke Ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
 Utolsó módosítás: 2020.03.15.
Webdesign:  Takácsné Barna Éva