Béke Ligeti Általános Iskola,   

 Szakiskola és EGYMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

PÁLYÁZATOK!

 

 

BEISKOLÁZÁSI TUDNIVALÓK

 

 

 

 

PÁLYÁZAT

 

 

 

 

 

 

 

[ fel ]   [ bemutatkozunk ]      [ könyvtár ]        [ alapítvány ]  

[ Minőségirányítás ]      [ egymi ]         [ rendezvények ]      

[ dokumentumok ]     [ Közzétételi lista ]         [ hírek ]     

 

A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő köznevelési törvény semmiféle rendelkezést nem tartalmaz az intézmények minőségirányítási tevékenységéről és dokumentumairól. Azt gondolhatjuk ebből, hogy az iskolai minőségirányítási munka végetér a következő tanévben. Ez alapvetően így is van, bár a "régi" közoktatási törvény néhány pontja hatályban marad 2012. szeptember 1-jétől is!

A közoktatási törvénynek ugyanis nem minden előírása veszti hatályát a köznevelési törvény hatályba lépésével, azonban a minőségirányítási munka iránti kötelezettséget előíró 40. § (11) bekezdése 2012. augusztus 31-én veszti hatályát. Azaz a 2012/2013-as tanévben nem kelll tovább folytatni az iskolai minőségirányítási munkát, az IMIP hatálya pedig megszűnik.

 

A zalaegerszegi Béke ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

 

 Hatályos: Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani    Intézményben (OM. 038 579)

 Elérhetőségünk: 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti utca 6.

  Telefon/fax: 92-510 888

 Igazgató: Herold József

 

 A módosított MIP készítői:   Nadrai László

                                                   Kenéz Andrea

                                                   Haller Ágnes

                                                   Molnárné Czigány Judit

                                       Juhász Marietta

 Minőségirányítási rendszer vezetője: Molnárné Czigány Judit

 Hatálybalépés ideje:  2007. szeptember 1.

 Felülvizsgálat :           A fenntartó ZMJVK 248/2009 sz. határozatában előírt esetekben.

 Hatályos:                    határozatlan időre.

 

 Legitimáció

 

 Alkalmazotti Közösség elfogadta:   2007. március 29.

 Szülői Munkaköz. véleményezte:    2007. március 26.

 

Fenntartó jóváhagyása:                   2007. május 3.

 

Intézményi Minőségirányítási Program tartalomjegyzéke

 

1.             Bevezető

1.1.          A minőségirányítási program célja, feladata

1.2.         Az intézmény rövid története

1.3.         A minőségfejlesztő munka és eredményei

1.4.         Az ÖMIP iskolára vonatkozó feladatai

 

2.              Minőségpolitika

2.1.       Minőségpolitikai nyilatkozat

2.2.  Minőségcélok
2.2.1. Közvetlen partnerek elégedettségével kapcsolatos célok
2.2.2. A munkatársak elégedettségével kapcsolatos célok
2.2.3. Társadalmi hatással kapcsolatos célok

2.3.  A minőségirányítás elve

2.4.  Ágazatközi feladatok
2.4.1. Közművelődési ágazat
2.4.2. Munkaerő-gazdálkodási ágazat
2.4.3. Egészségügyi ágazat
2.4.4. Gyermek és ifjúságvédelem
2.4.5. Szociális ágazat
2.4.6. Sportágazat

 

3.            Az intézmény minőségirányítási rendszere

3.1.     Az intézmény minőségirányítási rendszerének szerkezete

 

3.2. A vezetés szerepe, feladata a minőségirányítási rendszerben
3.2.1. Az iskolavezetés munkáját biztosító szabályozók
3.2.2. Stratégiai célok
3.2.3. Az éves munkaterv
3.2.4. Év végi értékelés
3.2.5. A minőségirányítási program működtetése
3.2.6. Felelősök és feladatok meghatározása

 

3.3.  A partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése
3.3.1. A fejezetre vonatkozó szabályozók
3.3.2. Nevelési-oktatási intézmények közötti kapcsolat
3.3.3. Kommunikáció és igényfelmérés a külső partnerekkel
3.3.4. Kommunikáció a belső partnerekkel az igényfelmérés területén
3.3.5. Interaktív kommunikáció a belső partnerekkel
3.3.6. Panaszkezelés az alkalmazottak és a tanulók esetében

 

3.4.  Erőforrás gazdálkodás
    3.4.1. A fejezetre vonatkozó szabályozók
    3.4.2. Humán erőforrás kiválasztás és betanulás
    3.4.3. Pedagógus továbbképzési program alapelvei
    3.4.4. Éves beiskolázás eljárásrendje
    3.4.5. Az intézmény ösztönző rendszere
    3.4.6. Pénzügyi, gazdasági folyamatok működtetése
    3.4.7. Eszközbeszerzés, infrastruktúra biztosítása

 

3.5. A nevelés, oktatás folyamatainak működtetése
    3.5.1. A fejezetre vonatkozó szabályozók
    3.5.2. Tantervbeválás vizsgálata
    3.5.3. Tanmenetek készítése, megfelelősége, beválás vizsgálata
    3.5.4. Tankönyvek, taneszközök kiválasztása, beszerzése és beválás vizsgálata
    3.5.5. Tanulás támogatása
    3.5.6. Pedagógusok szakmai együttműködése
    3.5.7. Szakiskolai beiskolázás, képzés
    3.5.8. Tanulók sorsának nyomon követése
    3.5.9. Gyermek- és ifjúságvédelem

    3.5.10. Környezet- és egészségvédelem
    3.5.11. Kiegészítő tevékenységek, szolgáltatások

 

3.6. Ellenőrzés, mérés, értékelés
   3.6.1. A fejezetre vonatkozó szabályozók
   3.6.2. Partnerigény- és elégedettségmérés
   3.6.3. Vezetői ellenőrzés
   3.6.4.Belső értékelési rendszer működtetése
           3.6.4.1. Az alkalmazottak értékelése
           3.6.4.2. Tanulók munkájának értékelése
           3.6.4.3. Folyamatok eredményeinek mérése, értékelése
   3.6.5. Irányított önértékelés
   3.6.6.  A minőségirányítási rendszer ellenőrzése

 

3.7. Dokumentációs rendszer

 

 


 Copyright © 2005 Béke Ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
 Utolsó módosítás: 2018. 09.05.
Webdesign:  Takácsné Barna Éva