Béke Ligeti Általános Iskola,   

 Szakiskola és EGYMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

PÁLYÁZATOK!

 

 

BEISKOLÁZÁSI TUDNIVALÓK

 

 

 

 

PÁLYÁZAT

 

 

 

 

 

 

 

[ fel ]   [ bemutatkozunk ]      [ könyvtár ]        [ alapítvány ]  

[ Minőségirányítás ]      [ egymi ]         [ rendezvények ]      

[ dokumentumok ]     [ Közzétételi lista ]         [ hírek ]     

 

 

KÖNYVTÁRUNK

 [ Programok, rendezvények ]

 

Könyvtárunk 1977 óta működik az iskolában. Gyűjteményünkkel, szolgáltatásainkkal az intézményben folyó oktató-nevelő munkát segítjük.

Barátságos miliőben, modern oktatástechnikai eszközökkel állunk a tanulók, tanárok rendelkezésére az információszerzésben.

Támogatjuk a módszertani központ szakmai működését, a városi gyógypedagógusok pedagógiai munkáját.

Esélyegyenlőséget biztosítunk az intézményben tanuló, többségében hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő diákok számára.

A pedagógusok munkájához, fejlődéséhez és továbbképzéséhez szakmailag megfelelő információs hátteret biztosítunk.

 

Szolgáltatásaink: 

 • Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órákon kívül lehetővé tegye gyűjteménye használatát.

 •  Alsó tagozattól kezdődően a szakiskolás évfolyamokig csoportos könyvtári foglalkozásokat szervezünk. Játékos könyvtárhasználati órákkal alapozzuk meg olvasóvá nevelésüket.

 • Sajátos eszközeinkkel segítjük az iskola felzárkóztató, tehetséggondozó programjának megvalósulását.

 • A délutáni napközis foglalkozások, szabadidős tevékenységek rendszeres színtere könyvtárunk.

 

 

Speciális szolgáltatásaink:

 • Gyógypedagógiai szakirodalom gyűjtése, gondozása (tanulási zavarok felismerése, terápiája; tanulásban akadályozott- és értelmileg akadályozott tanulók oktatása; fejlesztőpedagógiai kiadványok; logopédiai oktatócsomagok; stb.)

 • Szakfolyóiratok:

  • Gyógypedagógiai Szemle

  • Fejlesztőpedagógia

 

 • A város gyógypedagógusai számár:

o       Olvasótermi könyvtárhasználat

o       Fénymásolási lehetőség

 

Könyvtári nyitva tartás:

            Igazodik az iskola működési rendjéhez, az adott tanév órarendjéhez.

            A könyvtár mindennap várja az itt tanuló gyerekeket, itt tanító pedagógusokat.

             

 

            Városi pedagógusok számára a 2011/2012-es tanévben a nyitva tartás:

 

                                 kedd és csütörtök  12.30 -13.30

 

 

Elérhetőségünk:

            Telefon/fax: 92-510-888

            E-mail: konyvtar@bekeligeti-zala.sulinet.hu

 


 Copyright © 2005 Béke Ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
 Utolsó módosítás: 2018. 09.05.
Webdesign:  Takácsné Barna Éva