Béke Ligeti Általános Iskola,   

 Szakiskola és EGYMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

PÁLYÁZATOK!

 

 

BEISKOLÁZÁSI TUDNIVALÓK

 

 

 

 

PÁLYÁZAT

 

 

 

 

 

 

 

[ fel ]   [ bemutatkozunk ]      [ könyvtár ]        [ alapítvány ]  

[ Minőségirányítás ]      [ egymi ]         [ rendezvények ]      

[ dokumentumok ]     [ Közzétételi lista ]         [ hírek ]     


Bevezetés

 

A Béke Ligeti Általános Iskola,  Speciális Szakiskola és EGYMI a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban és értelmileg akadályozottak nevelését, oktatását, képzését végzi 1-12 osztályban.

Pedagógiai munkánkban a minőség elvét követjük azon a területen, amit számunkra az oktatási rendszer szerves részét képező sajátos nevelési igényű tanulók intézménytípusa a maga korlátaival lehetővé tesz.

Meggyőződésünk, hogy az eltérő értelmi fejlettségű, személyiség problémákkal küszködő, többszörösen hátrányos helyzetű tanulók intellektusát, szociabilitását komplex módon fejlesztve elengedhetetlen munkát végzünk a társadalmi beilleszkedés, a munkába állás, az önálló életvitel kialakításának elősegítése terén.

 Ehhez szükséges olyan magatartásformák és személyiségjegyek kialakítása, amelyek birtokában tanulóink képesek lesznek érdekeik felismerésére és adekvát módon való érvényesítésére.

Törekvésünk, hogy hatást gyakoroljunk a családi környezetre, a tanulók iskolán kívüli életére, bevonjuk a munkába a szülőket és a lehetséges társadalmi segítőket is.

Az iskola oktató- nevelő munkáját a korszerű, magas színvonalú szakmai ismeret és tapasztalat, a tárgyi és pedagógiai feltételek, valamint a hagyományok segítik.

Tevékenységében érvényesül a gyógypedagógiai szemlélet, a kompenzáló, korrektív jelleg, valamint a habilitációra, rehabilitációra való törekvés.

Kiemelt értékként kezeljük a humanizmust, az emberséget, az empátiát és a toleranciát. Ezek elfogadtatása és közvetítése speciális feladataink között is hangsúlyosan szerepel.

Munkánkban egyre inkább kiteljesedik a szolgáltató jelleg, amelyet elsősorban a közvetlen partnereink számára nyújtunk, de az integráció egyre nagyobb térnyerésével szakmai szolgáltatást tudunk biztosítani a többségi iskolák és egyéb intézmények részére is.

Pedagógiai munkánk eredményességét sok szempont szerint lehet értékelni, elemezni. Egy mutató azonban mindennél fontosabb, hogy a többségi iskolákban eredménytelen gyerekeket milyen arányban és milyen szinten tudjuk sikeresen fejleszteni.

Eredményeink azt mutatják, hogy az iskola képes ezeknek az elvárásoknak megfelelni és a kialakított iskolaszerkezet - általános iskola és speciális szakiskola - szakmai szempontból is lehetőséget biztosít a célok megvalósításához.

A pedagógiai munkát szakmailag jól képzett, megfelelő tapasztalatokkal és végzettséggel rendelkező nevelők - gyógypedagógusok, szaktanárok, gyermekfelügyelők - látják el, akik a speciális nevelési szükségletű tanulók nevelését tekintik élethivatásuknak.

Ezért is fontosak számunkra R. Musil gondolatai, amelyek munkánkhoz útmutatást adnak:

„Önmagában véve senki sem szép vagy rút, jó vagy gonosz, jelentős vagy tompa szellem, hiszen az ember értéke mindig attól függ, hisznek, vagy kételkednek benne.”

 

Aloldalak:   [ Nevelési színtereink ]      [ Iskolánk története]   

   [ tanáraink ]   [ osztályaink ]      [ versenyek]    [ gyik ]  

 

 


 Copyright © 2005 Béke Ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
 Utolsó módosítás: 2018. 09.05.
Webdesign:  Takácsné Barna Éva