Béke Ligeti Általános Iskola,   

Speciális Szakiskola és EGYMI 


 

 

Bemutatkozunk
Programok
Könyvtár
Rendezvények
Minőségirányítás
Alapítvány
Dokumentumok
Közzétételi lista
Hírek,közlemények

Beiskolázási tudnivalók

 

 

 

 

 

 

Akadálymentes oldalak   

 

 

„Önmagában véve senki sem szép vagy rút, jó vagy gonosz, jelentős vagy tompa szellem, hiszen az ember értéke mindig attól függ, hisznek, vagy kételkednek benne.”

 


Iskolánk profilja

A Béke Ligeti Általános Iskola,  Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény /EGYMI/ a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban és értelmileg akadályozottak nevelését, oktatását, képzését végzi 1-12 osztályban.

 

Kapcsolatfelvételi adatok

Tel/Fax :
    92/ 510-888
 
Mobil:  30/ 823-0594
 
Levélcím :
    8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6.
 

Igazgató: Herold József


VÁLTOZÁS

AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS RENDJÉBEN  A ZALAEGERSZEGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL

   A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet értesíti a szülőket, hogy 2013. szeptember 1-től az iskolai étkezés díjjal kapcsolatos ügyintézés központilag történik Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53. sz. alatt, a Kölcsey Ferenc Gimnázium gazdasági irodájában.

Ezen naptól változás még, hogy az étkezési díj beszedése nem utólag, hanem előre történik. (Szeptemberben két alkalommal szeptember elején a szeptember havi, szeptember végén az október havi térítési díj kerül beszedésre. December hónapban nem lesz térítési díjszedés.) Természetesen az esetleges hiányzások korrigálásra kerülnek a tárgyhót követő második hónapban. További változás, hogy az étkezést csak étkezési kártyával lehet igény bevenni, ennek egyszeri térítési díja 625 Ft, amelyet az ingyenes és kedvezményes étkezőknek is meg kell vásárolni. Az étkezést lemondani, módosítani, a tárgynapot megelőző napon 8 óra 30-ig és információt kérni az ingyenes zöldszámon 06/80/210-411 lehet, (az ügyintéző a bejelentkezést követően kérdés esetén felveszi a telefont, más esetben az üzenetrögzítőn üzenet hagyása), vagy email-ben lehet zegeszetkezes@gmail.hu címen.  Mobil:06/30-451 7045. Személyesen: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53. Telefon: 06/30/737-0610

Ügyfélfogadási rend: H-P.: 7-9 óráig, szerda.15-17 óráig.

A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül. A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtesszük. (Fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása, végrehajtás kérése…)

Az iskolai étkezéshez kapcsolódó kedvezmények ügyintézése a központban, Zalaegerszeg Rákóczi u. 49-53. sz. alatt, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban történik.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását.

 

 


 

 

Teljes körű akadálymentesítés iskolánkban.

 

Intézményünk 2011/2012-es tanévtől bármely típusú fogyatékkal élő tanulója számára képes biztosítani a teljes akadálymentességet.

 

A beruházás az Európai Unió  és a Magyar Állam által, az Új Széchenyi Terv keretében nyújtott támogatásból, és a Deák Ferenc Új Városépítő Program keretéből valósulhatott meg.

 


Szerkesztésben közreműködtek:

Bene Istvánné, Berta Lászlóné, Hajas Anikó, Haller Ágnes, Herold József

Fotók: Arnóth József, Király Anikó, Kovács Ágnes, Németh Natália, Nyakas Krisztina

Webdesign: Kölkediné Csordás Anita,  Takácsné Barna Éva

 


 Copyright © 2005 Béke Ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
 Utolsó módosítás: 2014. 09. 30.
Webdesign: Kölkediné Csordás Anita,  Takácsné Barna Éva